در جلسه استیضاح عطالله مهاجرانی، دلواپسانِ وقت خرده گرفتند که چرا وزارت ارشاد دولت اصلاحات، از سینمای دفاع مقدس حمایت نمی‌کند. او در پاسخ گفت: «ما هنگامی که فیلم دفاع مقدس می‌سازیم، همواره رزمنده را یک قهرمانی معرفی می‌کنیم که هرچه عراقی است نابود می‌کند و از طرف دیگر عراقی‌ها را افرادی کم‌عقل و خواب و منگ نشان می‌دهیم. اگر ما این و آنها آن هستند، چرا جنگ هشت سال طول کشید؟ چرا هشت روزه تمام نشد؟!»