دوست دارم بنویسم سال بدی بود اما من‌وتو بد نبودیم... اما واقعا سال بدی نبود.
زندگی دونفره مون خوب بود، اوضاع کار و بار هم.
یادش بخیر سفر یک روزه به شمال... یادش بخیر تولدت پارسال؛ مرغ آمین؛ تحویل سال ۹۵؛ اعلام جایزه کنِ فروشنده، حسودی من به سعید روستایی و فیلمش...
یادش بخیر سومین سالگرد عقد و دومین سالگرد ازدواج مون
و‌ یاد عباس کیارستمی گرامی باد!