‏متاسفانه فرهنگ کشور ما در مقابل تهاجم فرهنگی خیلی مقاومت پایینی داره، نود قسمت شب های برره پخش شد تا دو سال زبان رسمی ممکلتو تغییر داد! | از توییتر