حالم خوش نیست؛ شب با سردرد می‌خوابم و صبح با سردرد بیدار می‌شم؛ با اعصابِ خط‌خطی از خونه می‌زنم بیرون و هیچ آهنگی جز سه‌تار حسین علیزاده (ترک سوم آلبوم زیرتیغ) آرومم نمی‌کنه. آروم نمی‌شم‌ها؛ نمی‌دونم چه بلایی سرم میاره... غمِ توی دلم رو بزرگ می‌کنه و علاوه بر اون با شنیدنش غم‌های جدید سرم آوار می‌شه. اما خروجیش لذت‌بخشه. شاید یه اتفاق مازوخیستی باشه که وقتی حالت بده، با مغز بری پایین‌تر... نمی‌دونم واقعا.

دیشب توی اینستاگرام هم نوشتم؛ #دلم‌یه‌شکم‌سیرگریه‌می‌خواد