دو روزه که از صبح علی‌الطلوع که سیستم رو روشن می‌کنم تا وقتی به قصد رفتن خاموشش می‌کنم، لاینقطع ترک سوم آلبوم زیرتیغ استاد حسین علیزاده توی گوشم‌ه. هیچ چیزی دیگه جز این قطعه هم حالمو خوب نمی‌کنه. یه غمی اومده توی دلم که هر کاری می‌کنم نمیره. شما درمانی دارین برای این غم‌های سنگین؟!