همزمان با فرارسیدن سالروز ۲۸ مرداد، و انتشار هزارمین نسخه روزنامه قانون، این روزنامه با یک حرکت ابتکاری نیم صفحه اول خود را به سبک روزنامه‌های آن زمان منتشر کرد.