یک / امان از پشه؛ با ورود اعضای جدید به محل، پشه‌ها از تمام منطقه جمع شده و سراغ ما می‌آیند. هیچ راه رهایی هم گویا نیست. باید بخاریم و بسازیم!

دو / امان از بی‌خوابی؛ انگار که در هتل زندگی می‌کنیم. هم آدم شب خوابش نمی‌برد و هم صبح بی‌هوا بیدار می‌شود. همه چیز غریبه‌ و به طور کلی یه جوری ست!

سه / امان از مسیر؛ کَشِ ذهنم مسیر خانه قبلی را لود می‌کند، هی اشتباهی اتوبان‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌ها را دور می‌زنم و به جای زودتر رسیدن، دیرتر می‌رسم. این حجم از اشتباه رفتن در مسیر بی‌سابقه‌ست.

چهار / بزودی نکات بیشتری افشا می‌کنم.