قدیما (نه دهه چهل و پنجاه، همین ده، پونزده سال پیش که ما بچه بودیم) از اول مهر لباس‌های نسبتاً ضخیم و به اصطلاح پاییزه تن‌مون می‌کردن و کولرها خاموش، و به این ترتیب از خنکیِ هوای پاییز استفاده می‌کردیم. اما متاسفانه در حالی روزهای مهر ماه، یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته میشن، که هیچ تفاوتی بین دمای هوای الان و شهریور وجود نداره. ما که از خدا دوریم، شما که به خدا نزدیکید، توی این روزهای عزاداری، به گوشش برسونید هوا گرم‌ه به خدا! اگه میشه دما رو ببره زیر سی درجه سانتیگراد، پختیم.
با تشکر