من آستانه‌ی تحمل بالایی دارم؛ یعنی خیلی چیزهای تلخ و آزاردهنده رو مدت طولانی در خودم نگه می‌دارم. بعد از چندماه، یهو، یه جایی، یه جوری هر چی که تحمل کردم رو می‌ریزم بیرون که خدا رو هم نمی‌شناسم. خدا اون روز رو نیاره دوباره!