گوینده رادیو چه می داند
که مزخرف می گوید
که آسمانی صاف خواهیم داشت
و حال آنکه من خود با برف قرار دارم
و زیر چراغ زرد
به انتظارش خواهم ایستاد

#محمدشهریاری

* تیتر اشاره دارد به واکنش تند سعید توکلی گوینده باسابقه رادیو به شوخی‌های مهران مدیری در برنامه دورهمی.