میم‌صاد آنلاین

درباره زندگی، فرهنگ، هنر و جامعه

به مناسبت ولنتاین

لرزش دست و دلم
از آن بود
که عشق
پناهی گردد
پروازی نه
گریزگاهی گردد.
آی عشق، آی عشق
چهره‌ی آبیت پیدا نیست.

احمد شاملو

جمعه‌ها

وقتی جمعه‌هات هم مال خودت نیست...
طراحی: عرفان قدرت گرفته از بیان