میم‌صاد آنلاین

درباره زندگی، فرهنگ، هنر و جامعه

حرف حساب!

دنیا مال خوشگلا و پولداراست; ما خلق شدیم که استادیوم بدون تماشاگر نباشه.

از گودر
Designed By Erfan Powered by Bayan