همیشه دوست داشتم جایی باشد که در آن بدون توجه به شخصیت حقوقی و حتی حقیقی، آزادانه و بدون سانسور اتفاقانه روزمره زندگی را مکتوب کنم؛ کاری که هشت سال قبل می‌کردم! حالا اینجا دوباره بهانه‌ای برای نوشتن از اتفاقات روزانه زندگی است؛ بدون اجبار و بدون سانسور!