هر سال همینجوری میشم؛ تولدم، مثل ارغوان می‌مونه، هر سال با عزای دلِ ما می‌آیه! غم‌ش هم همیشه سنگین‌تر، ریشه‌دارتر، عمیق‌تر و دردناک‌تر میشه.

فردا بیست و هشت سالم میشه. ترسناک‌تر از همیشه...