داشتم فکر می‌کردم هستن هنوز آدم‌هایی که از احمدی‌نژاد حمایت کنن و به قدری که ما خاتمی رو دوست داریم، دوستش داشته باشن؛ دیشب توی یه مهمونی دیدم متاسفانه بله!